Bibliografitë

Bibliografitë personale

Për autorët, njësitë bibliografike të të cilëve janë të përpunuara në sistemin COBISS

Bibliografitë e serialeve

Për serialet, artikujt e të cilave janë të përpunuara në sistemin COBISS
20

tezat më të reja të doktoratës

  20

  tezat më të reja të masterit

   20

   temat më të reja të diplomës

    KONTAKTI

    Telefoni: +389 2 3230 151, lok. 200
    E hënë – e premte 08:00 – 16:00
    E-mail: vbmkservis@nubsk.edu.mk