E-manualët

Formati COMARC, programi COBISS3, udhëzimet, përditësimet...

Pajisjet e rekomanduara

Programi, interneti, printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manualë dhe tabelat për nënshkrim, lexuesit RFID, instalimi i programit...

Qendra VBM

  • Aktivitete
  • Të dhënat për kontakt

KONTAKTI

Telefoni: +389 2 3230 151, lok. 200
E hënë – e premte 08:00 – 16:00
E-mail: vbmkservis@nubsk.edu.mk