Platforma COBISS

COBISS përfaqëson një model organizativ të lidhjes së bibliotekave në sistemin kombëtar të informacionit bibliotekar me katalogim të përbashkët, me bazën bibliografike (katalogun) të përbashkët të të dhënave COBIB dhe me bazat lokale të bibliotekave pjesëmarrëse, me bazën e të dhënave COLIB për bibliotekat, bazën e njësuar të të dhënave CONOR, si edhe shumë funksione të tjera. më shumë...

COBISS.net

COBISS.net është një projekt i themeluar për bashkëpunimin dhe zhvillimin ndërkombëtar në ndërtimin e sistemeve kombëtare bibliotekare të informacionit dhe të sistemeve të informacionit për veprimtarinë kërkimore.

IZUM – Institut informacijskih znanosti, Maribor

Është institucion publik, i themeluar si shërbim informacioni i shkencës, kulturës dhe arsimit slloven. Kryesisht merret me zhvillimin dhe veprimtarinë e sistemit dhe shërbimeve COBISS.

Bibliotekat në COBISS

-

Regjistrimet në bazën COBIB.MK

-

Libra

-

Artikuj

-

Revista

-

CD/DVD

-

Treguesit statistikorë më shumë...

KONTAKTI

Telefoni: +389 2 3230 151, lok. 200
E hënë – e premte 08:00 – 16:00
E-mail: vbmkservis@nubsk.edu.mk