Telefoni: +389 2 3230 151, lok. 200
E hënë – e premte 08:00 – 16:00
E-mail: vbmkservis@nubsk.edu.mk