COBISS+ (kërkimi i materialit)

Bibliotekat e Maqedonisë në një vend. Kërkimi dhe rezervimi i materialit në katalogun e përbashkët të bibliotekave të Shqipërisë dhe katalogët e bibliotekave të veçanta.
Kërkimi i thjeshtë  |  Kërkimi i avancuar

COBISS-i im (Biblioteka ime)

COBISS-i im: pasqyra e materialit të huazuar, vazhdimi i afatit për huazim, anulimi i rezervimit, Rafti im, historia e huazimeve, njoftimi elektronik...

Të rejat në raftet e bibliotekave

Bibliotekat e Maqedonisë

Anëtare:

Organizacija znanja (OZ)

Revista merret me temat si: burimi, organizimi, ruajtja, bartja dhe përdorimi i dijes, në mënyrë të veçantë nga këndvështrimi i veprimtarisë së bibliotekave...

KONTAKTI

Telefoni: +389 2 3230 151, lok. 200
E hënë – e premte 08:00 – 16:00
E-mail: vbmkservis@nubsk.edu.mk