COBISS+ (пребарување на граѓата)

пребарување на граѓата
пребарување на граѓата

Библиотеките во Северна Македонија на едно место. Пребарување и резервирање на граѓата во заедничкиот каталог на библиотеките во Северна Македонија и во каталозите на одделни библиотеки.
Основно барање  |  Изборно барање

mCOBISS
Google Play Apple Store

Мојот профил COBISS (Мојата библиотека)

Мојот профил COBISS

Мојот профил COBISS: преглед на зајмена граѓа, продолжување на рокот за зајмување, откажување резервации, Мојата полица, историја на зајмувања, е-известување...

Наскоро на полиците

Библиотеките во Северна Македонија

Библиотеките во Северна Македонија

Вклучени:

Организација знања

Организација знања (OZ)

Списанието обработува теми како што се настанок, организација, чување, пренесување и примена на знаењето, особено од аспект на работење на библиотеките...